Partnerzy serwisu:
Prezes Grupy TP, Maciej Witucki, podpisał list intencyjny promujący stosowanie europejskich standardów przetargowych w branży marketingowej. Wytyczne w tej dziedzinie zawiera dokument ?Pitch Guideline? ogłoszony wspólnie przez Światową Organizację Reklamodawców WFA (której członkiem jest Orange) oraz Europejskie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej EACA. ...

Prezes Grupy TP, Maciej Witucki, podpisał list intencyjny promujący stosowanie europejskich standardów przetargowych w branży marketingowej. Wytyczne w tej dziedzinie zawiera dokument ?Pitch Guideline? ogłoszony wspólnie przez Światową Organizację Reklamodawców WFA (której członkiem jest Orange) oraz Europejskie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej EACA.

Inicjatorem wprowadzenia na polski rynek dobrych praktyk przetargowych jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Wspólną intencją Grupy TP i SAR jest to, aby przetargi przeprowadzanie były zgodnie z dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem zasady równości i zasad uczciwej konkurencji.

- Grupa TP od dawna stosuje standardy przetargowe zawarte w ?Pitch Guideline? i tym bardziej jestem dumny, że jako pierwsi oficjalnie mogliśmy je podpisać. Wprowadzenie na rynek polski dokumentu, który szczegółowo opisuje dobre praktyki odpowiedzialnego biznesu w kontekście organizacji przetargów i relacji z partnerami biznesowymi, znacznie usprawni proces przetargowy. Uczyni go bardziej skutecznym i efektywnym kosztowo ? powiedział prezes Grupy TP Maciej Witucki. ? Doprowadzi to do sytuacji, w której każdy wygrywa ? i klient, i agencja.

Stowarzyszenie Agencji Marketingowych (SAR) chce doprowadzić do popularyzacji tego dokumentu na rynku polskim przez podpisanie listów intencyjnych ze wszystkimi reklamodawcami zrzeszonymi w WFA.

Podpisanie ?Pitch Guideline? jest zgodne z modelem biznesowym stosowanym przez Grupę TP. Grupa jest liderem wśród polskich telekomów w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).