Partnerzy serwisu:
Jak wynika z analiz Urzędu Zamówień Publicznych, wartość udzielonych przez samorządy zamówień w pierwszych dwóch miesiącach 2011 r. sienęła prawie 2,8 mld. zł. Najwięcej przetargów rozstrzygnięto w województwach mazowieckim, śląskim i małopolskim.

W styczniu i lutym odnotowano w sumie blisko 60 tys. nowych ogłoszeń. Dominującym trybem wszczynanych postępowań jest przetarg nieograniczony. Głównym kryterium jakim kierują się zamawiający jest cena. Średnio wynik w przetargu zależy od niej w 92 proc. (inne kryteria bywają ważne przy zamówieniach na usługi).

Według informacji podanych przez UZP wartość udzielonych w tym czasie zamówień w sumie opiewa na 5,5 mld zł (prawie 2,8 mld przypada na samorządy). Blisko połowa tej kwoty została przeznaczona na roboty budowlane (dostawy stanowia - 27 proc. a usługi - 25 proc.).

Czytaj też: Nowelizacja prawa zamówień publicznych może doprowadzić do nadużyć?  oraz   Kto buduje drogi i mosty? .

Urząd dokonał też analizy udzielonych zamówień z podziałem na województwa. I tak, zamówień powyżej 14 tys. euro ale poniżej progów UE najwięcej udzielonych było w woj. mazowieckim. Na drugim miejscu uplasowały się ex equo woj. śląskie i małopolskie, na trzecim Wielkopolska.

UZP informuje również, że z roku na rok skraca się średni czas postępowań przetargowych. Dla przykładu na roboty budowlane w 2009 roku wynosił on 47 dni, a w 2010 - 44.

(Pełną treść marcowego informatora Urzędu Zamówień Publicznych z analizami sytemowymi zamieszczamy w dziale Multimedia)