Partnerzy serwisu:
W 2010 r. wartość kontraktów publicznych sięgnęła 167 mld zł, czyli o ponad 40 mld zł więcej niż rok wcześniej - ocenia Urząd Zamówień Publicznych (UZP).

Ten wzrost wynika z lepszego wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej. Ponadto - jak podkreśla Urząd - w ubiegłym roku wyraźnie wzrósł odsetek postępowań przeprowadzanych w trybie przetargu nieograniczonego, zmalał zaś odsetek zleceń udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność (zapytanie o cenę czy zamówienie z wolnej ręki). Świadczy to o rosnącej otwartości rynku zamówień publicznych w naszym kraju, a w efekcie - wzroście konkurencyjności. Według UZP zawdzięczamy go m.in. uproszczeniu czasochłonnych procedur przetargowych.