Partnerzy serwisu:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM ogłosił 5 kwietnia 2011 roku publiczny przetarg na kompleksową usługę nadzoru inwestorskiego w ramach budowy gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 21 kwietnia br.

Wcześniej (11 lutego) został ogłoszony przetarg publiczny na kompleksowe usługi budowlanego nadzoru inwestycyjnego i przyrodniczego dla gazociągu Świnoujście - Szczecin, a 10 lutego 2011 r. GAZ-SYSTEM ogłosił publiczne postępowania

 

przetargowe na budowę następujących gazociągów: Szczecin-Gdańsk (odcinek Płoty - Karlino), Gustorzyn-Odolanów (na odcinkach Gustorzyn - Turek i Turek - Odolanów) oraz gazociągu Świnoujście-Szczecin.

Ogłoszone przetargi to pierwsza część zamówień publicznych, które GAZ-SYSTEM przeprowadzi w celu realizacji programu inwestycyjnego obejmującego budowę ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych w Polsce o wartości ok. 5 mld złotych.

Jeszcze w tym półroczu zostaną ogłoszone publiczne postępowania przetargowe na budowę oraz nadzór inwestorski i przyrodniczy dla gazociągów: Szczecin-Gdańsk (odcinek Karlino-Koszalin, Koszalin-Słupsk oraz Słupsk-Wiczlino) oraz

 

Szczecin-Lwówek.

W celu lepszego zarządzanie całym procesem inwestycyjnym oraz uzyskania dodatkowych korzyści, wynikających z dużej skali zakupów GAZ-SYSTEM zdecydował się na sposób realizacji inwestycji w trybie dostaw inwestorskich.

W styczniu 2011 roku GAZ-SYSTEM podpisał umowy ramowe z wykonawcami wybranymi w publicznym przetargu na dostawę rur o średnicy 700 i 800 mm do budowy strategicznych gazociągów.

Wybrany przez spółkę sposób realizacji projektów inwestycyjnych pozwala na równoległe prowadzenie postępowań przetargowych na różne zamówienia, a w efekcie na przyspieszenie prac inwestycyjnych i poprawę efektywności kosztowej.