Partnerzy serwisu:
Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło do składania ofert w przetargu na nabycie udziałów w Mleczarni Naramowice. Przedmiotem przetargu jest 9.182 udziały stanowiące 100 proc. kapitału zakładowego spółki o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Minimalna cena sprzedaży za jeden udział została ustalona na 870 zł, co stanowi 7.988.340 zł za wszystkie zbywane udziały.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 maja 2011 r. o godzinie 14.00.

Podstawowym przedmiotem działalności Mleczarni Naramowice jest przetwórstwo mleka i produkcja świeżych wyrobów mleczarskich oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna tych wyrobów.

Czytaj także:

Wiceminister skarbu o prywatyzacji KSC i rynków hurtowych oraz o problemach ze spółkami spożywczymi