Partnerzy serwisu:
W informacjach w SWIZ zamawiający przetarg podał orientacyjną datę rozpoczęcia prac, który jest nierealny. Czy musi to jakoś sprostować.

Pytanie:

Zamawiający ogłaszając przetarg na roboty budowlane, zawarł w siwz informacje: „Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót na 2 listopada 2018 r.”. Po otwarciu ofert w trakcie ich oceny i badania terminy zaczęły się wydłużać (wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp i ich uzupełnień). Z proceduralnego punktu widzenia termin rozpoczęcia robót 2 listopada br. stał się nierealny. Do tego czasu nie zdążymy podpisać umowy z wybranym wykonawcą. Czy jest to złamanie zapisów siwz? Chcieliśmy podać tę datę jedynie orientacyjnie, aby potencjalni wykonawcy wiedzieli, że zamawiający od 1 listopada (nie wcześniej) będzie mógł udostępnić obiekt do przeprowadzenia tam prac. Ważniejsza jest dla nas podana w formularzu data zakończenia robót. Czy zamawiający powinien w tej sprawie przygotować wyjaśnienie, czy pozostawić zapisy siwz takimi jakie są?

Odpowiedź:

Jeśli zapis dotyczący przewidywanego terminu rozpoczęcia robót miał charakter jedynie orientacyjny a nie wymagany przez zamawiającego, to nie ma podstaw do wykonywania jakichkolwiek czynności w opisanej w pytaniu sytuacji. W takiej sytuacji wymagany przez zamawiającego termin to data zakończenia realizacji zamówienia a nie również dzień ich rozpoczęcia.  

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp siwz zawiera termin wykonania zamówienia. Zamawiający jest zatem zobligowany wskazać w siwz, w jakim czasie wykonawca musi wykonać zamówienie i o ile nie zostanie on podważony w drodze zastosowania środków ochrony prawnej, to termin ten jest wiążący.

Anna Kaźmierczak

Więcej na Portal ZP