Partnerzy serwisu:
Jak poprawnie sprostować ogłoszenie o zamówieniu tak, aby nie otrzymać odmowy publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

Pytanie:

W postępowaniu powyżej kwoty 221.000 euro jeden z wykonawców zadał pytanie o wydzielenie pozycji do nowego pakietu/części. Wyraziliśmy zgodę i w związku z tym sprostowaliśmy ogłoszenie o zamówieniu. Otrzymaliśmy odmowę publikacji w Dz.Urz. UE, z uzasadnieniem, że nie można dodawać dodatkowych części do ogłoszenia. Czy w tej sytuacji istnieje jakiś sposób na zmianę ogłoszenia? W postępowaniach bardzo często mamy zapytania od wykonawców w sprawie wydzielenia pozycji i utworzenia dodatkowego pakietu. Czy w takiej sytuacji wszystkie te pytania stają się bezzasadne, a my jako zamawiający musimy odpowiadać negatywnie?

Odpowiedź:

Taka sytuacja faktycznie stwarza problem po stronie zamawiającego. Wobec tego doradzam zamieszczenie w sprostowaniu ogłoszenia odpowiednich informacji w oknie odnoszącym się do innych dodatkowych informacji. Zamieszczone tam informacje powinny odzwierciedlać odpowiednie zapisy wprowadzające podział na części. W ten sposób zamawiający będzie mógł potraktować wprowadzone zmiany jako modyfikacje uprawnione w rozumieniu ustawy Pzp.

Więcej na Portal ZP

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.