Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek przedłożyć oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz.

Pytanie:

Prowadzę postępowanie powyżej progów unijnych. W siwz w zakresie „Część IV: Kryteria kwalifikacji” JEDZ wskazałam, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „α”
„Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, celem wstępnego potwierdzenia, że spełnia wstępne warunki udziału w postępowaniu”. Niestety wykonawcy w sekcji „α” zaznaczyli „TAK”, a następnie powypełniali dalej sekcje A−D, których nie musieli uzupełniać, przy czym zrobili to nieprawidłowo. Wypełnili również część V JEDZ, która dotyczy innych trybów niż przetarg nieograniczony, w którym jest prowadzone nasze postępowanie. Co robić w takiej sytuacji? Czy mogę uznać, że wykonawca wypełnił sekcje „α” i pominąć niepotrzebne informacje z sekcji A−D a także nie brać w ogóle pod uwagę  wypełnionej części V JEDZ?

Odpowiedź:

W opisanej w pytaniu sytuacji zamawiający bada JEDZ jedynie w wymaganym przez siebie zakresie, tzn. ogranicza się do badania sekcji „α”.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzpzamawiający ma obowiązek przedłożyć oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz. Owo oświadczenie w postępowaniach prowadzonych w „progach unijnych”, w myśl art. 25a ust. 2 Pzp składa się w formie JEDZ. Fakt, że wykonawca wypełnił niepotrzebnie inne sekcje (prawidłowo lub też nieprawidłowo), nie ma w tym przypadku znaczenia, gdyż są to informacje niezwiązane z wymaganiami dotyczącymi danego postępowania oraz określonymi przez zamawiającego.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl