Partnerzy serwisu:
Jeżeli zamawiający przetwarza dane osobowe wykonawców/jego pracowników poprzez dokumentowanie i przechowywanie informacji z przeprowadzenia czynności szacowania (notatka służbowa/mail od wykonawcy), jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO.

Pytanie: 

Jak w przypadku szacowania na podstawie rozmowy telefonicznej lub rozeznania cen artykułów spożywczych w kilku sklepach udokumentować wykazać, że został spełniony obowiązek informacyjny wynikający z RODO? 

Odpowiedź: 

Jeżeli zamawiający przetwarza dane osobowe wykonawców/jego pracowników poprzez dokumentowanie i przechowywanie informacji z przeprowadzenia czynności szacowania (notatka służbowa/mail od wykonawcy), jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO. Realizacja obowiązku informacyjnego odbywa się poprzez przekazanie wykonawcom klauzuli informacyjnej, w której zostanie wskazana podstawa przetwarzania danych osobowych. W mojej ocenie są to przepisy prawa, a konkretnie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Klauzula informacyjna powinna zostać: 

przekazana wraz z zapytaniem ws. oszacowania skierowanym drogą elektroniczną lub przeczytana w toku rozmowy oraz przesłana w następstwie rozmowy telefonicznej na wskazany w jej toku adres e-mail. 

W mojej ocenie, najbardziej racjonalnym sposobem szacowania w kontekście wymogów nałożonych przez RODO, jest kierowanie zapytań ws. oszacowania poprzez e-mail. 

Katarzyna Bełdowska 

Więcej na portalzp.pl