Partnerzy serwisu:
Szukasz pieniędzy na założenie, utrzymanie lub rozwój swojego biznesu? Sprawdź, gdzie możesz liczyć na pomoc.

Osoby, które chcą założyć lub rozkręcić firmę, mogą starać się o wsparcie finansowe z różnych źródeł, zarówno krajowych, jak i unijnych.

1. Pieniądze na założenie firmy

- Najczęściej spotykaną formą dofinansowania przy założeniu działalności gospodarczej są bezzwrotne dotacje z urzędów pracy. Program jest realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej [tutaj niedawno został przeniesiony dział rządowy związany z pracą - przyp. red.]. By z nich skorzystać, przed założeniem działalności trzeba być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny oraz spełnić kryterium nieprowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy. Co istotne, z dotacji tych mogą skorzystać wyłącznie osoby, które chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Ani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ani spółka cywilna nie mogą dostać dotacji - mówi Joanna Głowacka, księgowa i właścicielka Profit Kancelaria Rachunkowa z Sopotu.

Kwota dotacji z roku na rok się zmienia, ponieważ uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wynosi maksymalnie jego sześciokrotność. Obecnie jest to maksymalnie ok. 34 tys. zł. Przyznane pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup towarów, sprzętu, maszyn, oprogramowania czy na remont lokalu. Co ciekawe - nie można w ten sposób sfinansować zakupu samochodu! Trzeba jednak dokładnie zapoznać się z warunkami dotacji, ponieważ te różnią się w zależności od regulaminu danego Powiatowego Urzędu Pracy.

Jak zaznacza Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, przepisy regulujące kwestie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przewidują czasowe zniesienie warunków wynikających z umowy o dofinansowanie w związku z pandemią koronawirusa, tj. możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres dłuższy niż 6 miesięcy lub podjęcia zatrudnienia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Zgodnie z umową, niespełnienie tych warunków jest podstawą żądania zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi.

Obecnie istnieje możliwość udzielenia wsparcia bezrobotnemu, który zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w okresie krótszym niż 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jest inny od zakończonej działalności. Takie rozwiązanie stanowi pomoc dla osób, których działalność nie przetrwała w związku z trudną sytuacją wynikającą z pandemii koronawirusa, natomiast osoby te mają pomysł na inny rodzaj działalności gospodarczej, która może funkcjonować mimo ograniczeń wynikających z COVID-19. Oznacza to, że przedsiębiorca, którego działalność gospodarcza nie przetrwała, może ubiegać się o pieniądze z Funduszu Pracy na dofinansowanie podjęcia działalności o profilu innym niż dotychczas prowadzona. Warunkiem jest zakończenie działalności gospodarczej dotychczas prowadzonej i zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

2. Wsparcie dla młodych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaznacza, że młodzi ludzie do 29. roku życia, zarejestrowani jako bezrobotni, mogą korzystać ze wsparcia w postaci unijnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Do tej pory z takiej formy wsparcia skorzystało ponad 85 tys. młodych osób. Wsparcie to dostępne jest w projektach powiatowych urzędów pracy. Wysokość dotacji wynosi około 34 tys. zł.

Dotacje na założenie własnej firmy są również udzielane przez podmioty prywatne wyłonione w konkursach ogłaszanych w regionach przez wojewódzkie urzędy pracy. W ramach tych projektów osoby młode otrzymują wsparcie szkoleniowe, dotację w wysokości 23 tys. zł oraz finansowe wsparcie pomostowe w wysokości maksymalnie 2800 zł miesięcznie w początkowym okresie prowadzenia firmy. Wsparcie to dostępne jest dla osób młodych pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności dla osób, które straciły pracę w wyniku pandemii COVID-19.

W latach 2020-2021 projekty ukierunkowane na wsparcie w założeniu własnej działalności gospodarczej przewidziały następujące województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podlaskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie. Szczegółowych informacji o zasadach realizacji wsparcia udzielają wojewódzkie urzędy pracy.

3. Pieniądze na start-up

Osoby, które mają pomysł na innowacyjną usługę lub produkt, mogą się starać o nawet 1 mln zł w ramach funduszy unijnych. Niestety, to dofinansowanie zarezerwowane jest dla start-upów z konkretnych województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dofinansowanie można przeznaczyć na warsztaty, szkolenia, obsługę prawną i księgową, a nawet mentoring. Nabór kończy się 30 grudnia 2021 r.

Więcej informacji na temat dofinansowania dla start-upów można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/platformy-startowe.

4. Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

- Oprócz bezzwrotnych dotacji i programów istnieje możliwość uzyskania nisko oprocentowanej pożyczki - podkreśla Joanna Głowacka.

Możliwe są np. pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, przyznawane na preferencyjnych warunkach do wysokości nie wyższej niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 113 tys. zł. Pożyczka na podjęcie działalności może stanowić do 100 proc. kosztów.

Pożyczki udzielane są przez pośredników finansowych wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w całym kraju. Lista pośredników jest dostępna na stronie internetowej http://wsparciewstarcie.bgk.pl/.

Z pożyczek na podjęcie działalności mogą korzystać bezrobotni (w każdym wieku), studenci ostatniego roku studiów, absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego oraz poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej, niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej.

W ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" oferowane są m.in. nisko oprocentowane pożyczki na okres 7 lat, ze stałym oprocentowaniem wynoszącym w skali roku 0,1 lub 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (aktualnie 0,01 lub 0,03 proc.), z możliwością skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału, bez jakichkolwiek opłat i prowizji. Oferowane są także bezpłatne szkolenia i doradztwo dla wnioskodawców pożyczek z zakresu aplikowania o pożyczkę, sporządzania biznesplanu itp., a dla pożyczkobiorców np. z zakresu prowadzenia biznesu lub księgowości, przepisów podatkowych czy prowadzenia biznesu.

Z BGK przedsiębiorca może starać się również o pożyczkę w wysokości do 30 tys. zł na utworzenie stanowiska pracy. Oprocentowanie jest na podobnym pułapie, co w programie „Wsparcie w starcie", a okres zwrotu trwa maksymalnie 3 lata. Istnieje przy tym możliwość uzyskania umorzenia pożyczki.

5. Pożyczki z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonują w całym kraju w oparciu o 31 fundacji i stowarzyszeń. O pożyczkę z FRP mogą ubiegać się osoby, które rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa, w którym działa FRP lub sąsiednich województw.

Pieniądze z pożyczki mogą być przeznaczone na przedsięwzięcia gospodarcze w dziedzinie handlu, produkcji lub usług. Pożyczka jest udzielana maksymalnie do wysokości 120 tys. zł.

6. Crowdfunding

Warto też wspomnieć o jeszcze jednej formie zdobycia pieniędzy na prowadzenie działalności - to crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe - zbiórka pieniędzy w internecie. W tym wypadku wystarczy mieć tylko dobry pomysł na biznes lub jego rozwój i zaprezentować go na jednej z platform crowdfundingowych.

- Mam przykład z własnego doświadczenia zawodowego. Niedawno mój klient zebrał w ten sposób 1 mln zł w ciągu jednego miesiąca od prywatnych mikroinwestorów - mówi Joanna Głowacka.

Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękuję Joannie Głowackiej, właścicielce Profit Kancelarii Rachunkowej z Sopotu

 • Cegła nie bańka, nie pęka. Ale w branży są tematy trudne

  Mój Biznes
  Sławomir Szymański
  - Bylibyśmy w stanie przenieść produkcję gdzieś za granicę, ale to nie jest dobry kierunek ani działania, ani myślenia. Polska gospodarka potrzebuje przemysłu. Nie można się opierać tylko na usługach finansowych i biznesowych, nawet wysokospecjalistycznych - mówi Lesław Paciorek, prezes zarządu firmy Leier Polska.
  Lesław Paciorek, prezes firmy Leier
 • Zawód: ratownik. Słoneczny patrol czuwa

  Mój Biznes
  Konrad Wojciechowski
  Aby jedni mogli latem odpoczywać, drudzy muszą w wakacje pracować. Utrzymanie plaż i kąpielisk kosztuje - i to bez względu na to, ile osób przyjdzie się poopalać albo popływać.
 • Tajemnice coworkingu. Wynajmujemy biurko "na mieście"

  Case study, zamówienia publiczne
  Marcin Czyżewski
  Wiele firm nie może funkcjonować bez odpowiedniego biura. Ale stała siedziba nie jest potrzebna wszystkim przedsiębiorcom. Dlatego coraz bardziej popularny jest tzw. wynajem biurek, inaczej coworking.
  Zaletą coworkingu jest to, że nie musimy inwestować swoich pieniędzy w lokal, meble, sprzęty - drukarkę, automat do kawy itp. - ani ponosić stałych, comiesięcznych kosztów za prąd, wodę, internet czy wywóz śmieci.