Partnerzy serwisu:
Jeżeli spełniasz warunki, wciąż możesz otrzymać unijne dofinansowanie.

Jedną z najważniejszych korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest możliwość inwestowania unijnych pieniędzy. To fundusze przeznaczane nie tylko na dopłaty dla rolników, inwestycje rządowe lub samorządowe, ale także dla polskich firm. Przedsiębiorcy to obok samorządów najwięksi beneficjenci funduszy europejskich.

Firmy wciąż mogą starać się o unijne pieniądze, a dofinansowanie można otrzymać na rozwój swojego biznesu w różnych dziedzinach. - Obecnie nie ma już aktywnych wielu projektów, ponieważ budżet unijny 2014-2020 się zakończył, a środki z budżetu na lata 2021-2027 jeszcze nie ruszyły. Niemniej jest kilka konkursów w ramach starej perspektywy, w których przedsiębiorcy mogą brać udział - mówi Joanna Głowacka, księgowa i właścicielka Profit Kancelaria Rachunkowa z Sopotu.

1. Innowacyjny biznes

Jak wyjaśnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wciąż trwa nabór innowacyjnych pomysłów do platform startowych Programu Polska Wschodnia. Zgłaszać mogą się wszystkie osoby, które stawiają pierwsze kroki w innowacyjnym biznesie - mają pomysł na działalność i chcą założyć ją i prowadzić na terenie Polski wschodniej. Działanie ma charakter dwuetapowy: inkubacja (rozwój) pomysłu oraz dotacja na rozwój działalności start-upu.

Każda z platform startowych oferuje kilkumiesięczny intensywny program tzw. inkubacji. Udział w nim jest dla start-upowców bezpłatny. Celem inkubacji jest rozwój pomysłu i wypracowanie modelu biznesowego, przy wsparciu doświadczonego menedżera inkubacji, z wykorzystaniem szerokiego pakietu usług ściśle dopasowanych do potrzeb związanych z rozwojem start-upu (m.in. informatycznych, inżynieryjnych, marketingowych, badań rynku, księgowych, prawnych, dostępu do stanowiska pracy). Tak szerokie wsparcie jest możliwe dzięki temu, że platforma to partnerstwo, które tworzą m.in. szkoły wyższe, fundusze venture capital, przedstawiciele biznesu, a których działania animuje ośrodek innowacji (np. park naukowo-technologiczny). Platformy startowe są więc dla wszystkich tych, którzy wiedzą, co chcą robić, ale nie wiedzą jak. Po zakończeniu inkubacji w platformie startowej, najbardziej innowacyjne i najlepiej rokujące biznesowo start-upy mają możliwość uzyskania dotacji na rozwój działalności do 1 mln zł, czyli na wejście na rynek i pierwszą sprzedaż.

Najbliższe terminy, w których można składać wnioski to:

* do 31 października 2022 r. - nabór pomysłów na innowacyjny biznes do platform startowych,

* do 30 grudnia 2021 r. - nabór w konkursie o dotację (warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wcześniejsze zakończenie etapu inkubacji w platformach startowych. Nabór wniosków organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Łączny budżet konkursu wynosi 390 mln zł.

2. Wsparcie na działalność poza granicami

We wrześniu ogłoszono konkurs o dotację dla firm z programu Polska Wschodnia, które chcą rozwinąć swoją działalność poza granicami kraju. To konkurs w ramach działania „Internacjonalizacja MŚP". Małe i średnie firmy mogą zdobyć dofinansowanie na usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego związanego ze zwiększaniem aktywności na zagranicznych rynkach. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług doradczych, jak również pozyskać wsparcie na udział w międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych.

Nabór wniosków potrwa do grudnia tego roku. Łączny budżet konkursu to 50 mln zł, a maksymalna wartość pojedynczej dotacji to nawet 800 tys. zł.

3. Pieniądze z programu Inteligentny Rozwój

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaznacza, że w tym roku jeszcze dostępna jest oferta wsparcia dla przedsiębiorstw z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Tutaj możliwe są następujące formy wsparcia:

* Instrumenty kapitałowe - adresowane głównie do start-upów. Fundusze venture capital, zasilone środkami z POIR oraz środkami inwestorów prywatnych, oferują start-upom finansowanie (poprzez objęcie udziałów), ale również dostęp do kontaktów biznesowych, wiedzy oraz doświadczenia branżowego. Nie jest wymagany wkład własny. Zainteresowane start-upy mogą zdobyć od kilkuset tysięcy zł (dla firm na najwcześniejszym etapie rozwoju, w instrumencie Starter lub Biznest) do 15 mln euro (dla bardziej rozwiniętych firm, planujących ekspansję zagraniczną - w instrumencie KOFFI lub Otwarte Innowacje). Nabór dla start-upów prowadzą w trybie ciągłym pośrednicy - fundusze venture capital. Ich listę można znaleźć na stronie: https://pfrventures.pl/portfolio.html#nasze-fundusze.

* Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw - Gwarancja Biznesmax, czyli bezpłatna gwarancja do kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przez banki komercyjne. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu. Instrument skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres gwarancji obejmuje 80 proc. kwoty kredytu, jej maksymalna wartość to 2,5 mln euro. Gwarancje dostępne są w całym kraju, a listę banków można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/.

* Konkurs „Granty na eurogranty" to wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, czyli projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Nabór wniosków potrwa do 27 stycznia 2022 r. Instytucją organizującą konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Pomoc w czasach pandemii

W odpowiedzi na kłopoty związane z pandemią koronawirusa program Inteligentny Rozwój został zasilony kwotą ponad 310 mln euro z inicjatywy REACT-EU. Te fundusze przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać m.in. na finansowanie bieżącej płynności przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki pandemii COVID-19. Środki zasilą też pożyczki płynnościowe udzielane w całym kraju przez pośredników finansowych wybranych przez BGK.

Według MFiPR główną zaletą pożyczki jest jej połączenie z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe.

Pieniądze można przeznaczyć np. na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników czy zobowiązania wobec kontrahentów. Wysokość pożyczki jest ustalana indywidualnie, przedsiębiorca nie musi mieć wkładu własnego. Można ją spłacać do 6 lat, z możliwością skorzystania z wakacji kredytowych czy też 6-miesięcznej karencji. Pożyczki będą dostępne w różnych terminach, w zależności od regionu.

5. Bon na cyfryzację

To wsparcie transformacji cyfrowej gospodarki w celu łagodzenia skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Bony są dostępne w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków potrwa do 20 października 2021 r.

O wsparcie mogą starać się m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w szczególności w branżach dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także - w ograniczonym zakresie - na zakup sprzętu mającego na celu informatyzację lub cyfryzację działalności firmy.

6. Fundusze w regionach

W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 pieniądze unijne dla przedsiębiorców są dostępne głównie w formie zwrotnej, przede wszystkim pożyczek oraz w niektórych regionach również w ramach poręczeń. Informacje w zakresie oferty pożyczkowej z unijnych funduszy są dostępne głównie na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje te projekty: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne.

Oferta pożyczkowa jest bardzo szeroka, by w jak największym stopniu odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców. W niektórych województwach dostępne są pożyczki przeznaczone ściśle na zakładanie własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego pożyczki unijne dla przedsiębiorców są obsługiwane przez odpowiednio Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju (oferta dostępna pod adresem https://kpfr.pl) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (oferta na rozpoczęcie działalności gospodarczej dostępna jest na stronie pośrednika - Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości: www.bcp.org.pl).

7. Jak zdobyć pieniądze

Co przedsiębiorca powinien zrobić, żeby zdobyć pieniądze? - Najważniejsze jest spełnienie kryteriów formalnych, wymagań stawianych przez instytucje. W każdym konkursie, programie, projekcie są one nieco inne, dlatego zanim przedsiębiorca przystąpi do żmudnego wypełniania wniosków - lektura regulaminów jest zawsze pierwszym i najważniejszym krokiem - mówi Joanna Głowacka.

Bardzo ważny jest należyty porządek w dokumentach księgowych przedsiębiorstwa. Staranne prowadzenie ksiąg nie tylko ułatwi, ale wręcz umożliwi sprawne przygotowanie wniosków. Przedsiębiorca powinien rozważyć skorzystanie ze wsparcia zewnętrznej firmy doradczej, które specjalizują się w pozyskiwaniu finansowania z programów publicznych i przeprowadzą firmę przez cały ten proces od początku do końca. Warto korzystać z doświadczonych biur, które mają na swoim koncie miliony uzyskanych dotacji dla przedsiębiorców - ze względu na duże szanse powodzenia i oszczędność czasu. Co istotne, praktyką rynkową jest wypłata honorarium takiemu doradcy dopiero po uzyskaniu wnioskowanej dotacji.

Osoby, które chcą skorzystać z funduszy europejskich, mogą zgłosić się do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), które znajdują się w całej Polsce. Najłatwiej znaleźć je, korzystając ze specjalnie przygotowanej wyszukiwarki pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

W PIFE eksperci wyjaśnią, jak wygląda cała droga starania się o wsparcie - jakie dokumenty przygotować, jak samemu poprawnie wypełnić wniosek, z kim i kiedy się kontaktować, jakie są zasady korzystania z pomocy i jak się potem z niej rozliczyć.

Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękuję pani Joannie Głowackiej, właścicielce Profit Kancelarii Rachunkowej z Sopotu