Partnerzy serwisu:
Zapraszamy Państwa na video-szkolenie, które odbędzie się 20.04.2022. Będzie poprowadzone przez Andrzeja Łukaszewicza - wieloletniego praktyka zajmującego się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych.
embed

Zamówienia podprogowe do 130 tys. zł co do zasady realizowane są przez wszystkich zamawiających klasycznych, m. in. urzędy, szkoły, szpitale, gminy, powiaty.

W niektórych przypadkach zamówienia te stanowią znaczną część budżetu zamawiającego. W związku z tym zagadnienia dotyczące zamówień podprogowych stanowią niezmiennie przedmiot zainteresowania stanowiąc istotną część wydatku publicznego Zamawiających.  Z drugiej strony cieszą się dużym zainteresowaniem Wykonawców, szczególnie z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  

Przygotowując się do przetargu podprogowego warto zapoznać się z jego podstawami. Są nimi:

1. Podstawy prawne udzielania zamówień podprogowych 
    - ustawa Prawo zamówień publicznych 
    - ustawa Kodeks Cywilny 
    - ustawa o Finansach publicznych

2. Opis przedmiotu zamówienia
    - charakterystyka opisu przedmiotu zamówienia finansowanego z środków krajowych 
    - charakterystyka opisu zamówienia współfinansowanego ze środków unijnych 

 3. Agregacja zamówień i szacowanie wartości zamówienia 
    - tożsamość przedmiotowa zamówień 
    - zamówienia nieplanowane 

 4. Regulaminy udzielania zamówień podprogowych i procedury ich udzielania
    - formy klasyczne
    - środki komunikacji elektronicznej  

  5. Udzielenie zamówienia regulaminowego 
    - umowy ustne 
   - umowy zawarte w formie pisemnej 
   - rejestr umów 
   - zamówienia podprogowe w sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych 

Zagadnienia te będą poruszane przy najbliższym video-szkoleniu którego organizatorem jest portal Zamówień publicznych - platforma zawierająca narzędzia dedykowane Wykonawcom i Zamawiającym  m.in.:

- ponad 5000 gotowych do zastosowania porad prawnych, słownik kodów CPV, materiały i szkolenia wideo,
- codziennie aktualizowane ogłoszenia o postępowaniach publicznych (wraz z SIWZ) oraz prywatnych.

Video-szkolenie odbędzie się 20.04.2022 i będzie poprowadzone przez Andrzeja Łukaszewicza – wieloletniego praktyka zajmującego się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Wielokrotnie reprezentującego przed składami orzekającym KIO. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Zapisów można dokonać na stronie:

https://www.lp-wip.pl/webinar-zamowienia-publiczne-kwiecien?cid=K005O8&utm_source=www_zew&utm_medium=link&utm_campaign=pz-agora