Partnerzy serwisu:

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz wydawnictwo Wiedza i Praktyka zapraszają na debatę: Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii.

Wydarzenie odbędzie się 31 maja 2022r. o godz. 10:00-12:00

Udział bezpłatny. 

Zgłoś swój udział

O Debacie

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w szczególnych warunkach związanych z pandemią COVID-19 oraz nadzwyczajnego wzrostu cen i kosztów ich realizacji stwarza ogromne wyzwania nawet dla najbardziej doświadczonych uczestników rynku zamówień publicznych. Do tego dochodzą regulacje nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz specyficzne rozwiązania prawne kolejnych Tarcz Antykryzysowych, które wymusiła pandemia COVID-19.Zaproszeni do udziału w debacie przedstawiciele instytucji publicznych, zamawiających i wykonawców, eksperci i praktycy będą dyskutować o problemach związanych z dostosowaniem umów zawartych w reżimie zamówień publicznych do zmieniających się okoliczności.

Program Debaty:

 • Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii
 • problemy praktyczne w dokumentowaniu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, wojną w Ukrainie oraz wzrastającą inflacją na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego w kontekście dochodzenia zwiększenia wynagrodzenia lub przedłużenia czasu na ukończenie                                                                                                     
 • możliwość wykorzystania klauzul przeglądowych oraz przepisów dotyczących zmian umowy ze względu na nieprzewidziane okoliczności i tzw. zmian bagatelnych                                                         
 • problemy z adekwatnością klauzul waloryzacyjnych wskazanych w SWZ (określoność i efektywność klauzuli waloryzacyjnej; limit dopuszczalnej waloryzacji, etc.)                                               
 • dopuszczalność umownej zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia wykonawcy w kontraktach niezawierających klauzuli waloryzacyjnej w świetle przepisów prawa zamówień publicznych;     
 • praktyczne problemy w dochodzeniu zmiany (podwyższenia) wynagrodzenia w oparciu o nadzwyczajną zmianę stosunków – tzw. klauzula „rebus sic stantibus" (zakres odpowiedzialności wykonawcy w kontekście przewidywalności wzrostu cen i kosztów realizacji zamówienia – typowe ryzyko gospodarcze; pojęcie „rażącej straty", etc.);                                         
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i kosztów realizacji zamówienia (dobre praktyki);                                
 • kwestia odpowiedzialności zamawiającego w świetle dyscypliny finansów publicznych za niezawarcie ugody w przypadku gdy skutki ugody są dla niego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego.

Prelegenci:

- Dariusz Renczyński - prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
- Marcin Grabski - Naczelnik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
- Mariusz Haładyj - Prezes Prokuratorii Generalnej RP oraz członek Rady Zamówień Publicznych
- Mariusz Ciosek - Koordynator zespołu ds. zamówień publicznych w Departamencie Doskonalenia       
   Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju
- Aldona Kowalczyk - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych
- Anna Specht-Schampera - Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych
- dr hab. Piotr Bogdanowicz - Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych
- Jarosław - Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych
- Ewa Wiktorowska - Członek Rady Zamówień Publicznych
- Marek Orlik - Dyrektor działu prawnego Dragados/Polaqua

Dlaczego warto dołączyć:

 • Merytoryka na najwyższym poziomie
 • Znakomici eksperci z różnych branż
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Najnowsze trendy, techniki i narzędzia w komunikacji, które pomogą Twojej firmie budować efektywne zespoły pracowników i sprawnie nimi zarządzać
 • Najnowsze pomysły, idee, projekty
 • Materiały do pobrania

Zgłoś swój udział