Słownik Prawa zamówień publicznych

Najważniejsze definicje z zakresu Pzp . W słowniku znajdziesz ustawowe wyjaśnienie terminów związanych z procedurą przetargową . Zamawiający dowie się jak zgodnie z Prawem zamówień publicznych przygotować przetarg, a wykonawca pozna informacje, które umożliwią mu stworzenie najlepszej oferty.

Prawo zamówień publicznych - najważniejsze terminy

 • 02-01-2020 09:45

  Dialog konkurencyjny

  Dialog konkurencyjny umożliwia zamawiającemu prowadzenie z wybranymi przez siebie wykonawcami rozmowy dotyczące warunków wykonania zamówienia. Szczegóły dotyczące zasad dialogu konkurencyjnego znajdziesz poniżej.

 • 02-01-2020 09:30

  Dialog techniczny

  Dialog techniczny umożliwia zamawiającemu uzyskanie informacji lub doradztwo w procesie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje na temat dialogu technicznego znajdziesz poniżej.

 • 02-01-2020 09:10

  KIO

  KIO to organ odwoławczy związany z nieprawidłowościami w procedurze przetargowej. Poniżej kompendium wiedzy na temat KIO.

 • 02-01-2020 09:00

  Konsorcjum

  Konsorcjum to nieodzowny element przetargów na zamówienia publiczne. Poniżej znajdziesz wymogi prawne dotyczące podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum.

 • 02-01-2020 08:45

  Kurs euro

  Kurs euro stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Informacje na temat średniego kursu euro znajdziesz poniżej.

 • 02-01-2020 08:40

  Licytacja elektroniczna

  Licytacja elektroniczna to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje na temat licytacji elektronicznej znajdziesz poniżej.

 • 02-01-2020 08:37

  Negocjacje bez ogłoszenia

  Negocjacje bez ogłoszenia to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej szczegóły dotyczące wymogów ustawowych negocjacji bez ogłoszenia.

 • 02-01-2020 08:35

  Negocjacje z ogłoszeniem

  Negocjacje z ogłoszeniem to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje dotyczące negocjacji z ogłoszeniem znajdziesz w tym artykule.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi archiwalne

Ogłoszenia różne