Ustawa PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia

Zespół komunikaty.pl
21.05.2015 , aktualizacja: 21.05.2015 12:57
A A A
Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia, Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy, Rozdział 2, Przygotowanie postępowania, Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień, Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty, Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań
Dział II Ustawy PZP określa zasady dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia. Dział składa się z 5 rozdziałów, które określają: udział zamawiającego i wykonawcy w postępowaniu, przygotowanie postępowania, tryb udzielania zamówień, sposób wyboru najkorzystniejszej oferty, oraz dokumentację powstałą w związku z postępowaniem.

PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcyPZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 2: Przygotowanie postępowaniaPZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 3: Tryby udzielania zamówieńPZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej ofertyPZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 5: Dokumentowanie postępowańOgłoszenia różne