Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Zespół komnikaty.pl
21.05.2015 14:43
A A A
Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Dział VIII ustawy PZP określa zasady, który uległy zmianie w przepisach aktualnie obowiązujących.

PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Ogłoszenia różne