W Marklowicach zbudują plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

InSilesia.pl
08.08.2011 08:12
A A A
Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO  na wykonanie placu zabaw przy szkole w Marklowicach Górnych, w ramach programu RADOSNA SZKOŁA, wybrano ofertę firmy PPUH ARKOM Sp. z o.o.

W przetargu udział wzięły firmy:

1. COLOR-SPORT Adam Wilk

 

Bieruń ul. Warszawska 299 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ (w kosztorysie ofertowym dokonano zmian w opisach pozycji kosztorysowych i ilościach, brak aktualnego zaświadczenia z ZUS, aktualnego wpisu do rejestru działalności gospodarczej , nie wypełnienie w całości druku oferty wykonawcy)

2. PPUH ARKOM Sp. z o.o.

 

Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 100,00 pkt

źródło: UG Zebrzydowice?