Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Starosta Bełchatowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gm. Szczerców, wydano decyzję na relizacje iwest pn.: Rozbud. drogi gminnej – ul. Wschodniej w Szczercowie

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Bełchatowski zawiadamia, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 109.2023

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa (Część I, Część II)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Sukcesywne dostawy kruszywa drogowego, kruszywa do produkcji betonu, dla Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów sp. z o.o.”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej typu CADO i ADO do leczenia pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy"

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa koncentratów do dializ

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remonty istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa w 2023 roku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Przebudowa i budowa drogi Kałduny – Dobrzelów” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie realizowane w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa drogi wewnętrznej leśnej nr 224 w Leśnictwie Łuszczanowice oraz Pytowice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane