Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

Nieruchomości Wykazy

BOSiR podaje do publicznej wiadomości, iż został udostępniony wykaz nieruchomości, pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka, przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Nieruchomości Wykazy

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w miejscowości Rybniki

Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Grygierzec z d. Wójcik, c. Wiesława Stanisława i Kazimiery

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Antonim Małyszko s. Antoniego i Zofii

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorze Fołtynie, nazwisko rodowe Mazurkiewicz

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże...

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

Nieruchomości Grunty, działki

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w niewydzielonej części nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku przy ul. Kazimierza Tetmajera 4, woj. podlaskie

Syndycy i Komornicy Nieruchomości