Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Decyzja Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim dotycząca nieruchomości położonych w obrębie Wandalin, gmina Boćki

Komunikaty Komunikaty urzędów

Decyzja Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim dotycząca nieruchomości położonych w obrębie Wygonowo, gmina Boćki

Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Technicznej

Nieruchomości Grunty, działki

W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Litwiniuku, s. Andrzeja i Marii

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, na rzecz ich użytkowników wieczystych

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Informacja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy

Obwieszczenie Starosty Bielskiego dotyczące inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo - Hryniewicze Małe łącznie z przebudową mostu

Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Starosty Bielskiego dotyczące inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w miejscowości Samułki Duże, gm. Wyszki

Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim 

Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim dotyczące inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wewnętrznej ul. Łąkowej na drogę publiczną kategorii gminnej w Brańsku

Komunikaty Komunikaty urzędów