Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Burmistrz Biskupca informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w użyczenie

Nieruchomości Wykazy

Syndyk Masy Upadłości Agrol Nieruchomości sp. z o.o. w upadłości sprzeda młyn i budynek mieszkalny w Biskupcu

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Burmistrz Biskupca informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę

Nieruchomości Wykazy

Burmistrz Biskupca zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY BISKUPIEC

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Biskupiec

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Odbiór i dostarczenie odpadów do instalacji unieszkodliwiania odpadów z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Poprawa warunków infrastruktury społecznej – mieszkaniowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa odczynników i materiałów oraz dzierżawa aparatury na potrzeby laboratorium medycznego

Przetargi Przetargi na dostawę