Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Wójt Gminy Bobrowniki informuje o I przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości grun. położonej w Bobrownikach przy ul. Sowiej

Nieruchomości Grunty, działki

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolno stojącej

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Wójt Gm. Bobrowniki informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zamiany poł. obręb Myszkowice, gmina Bobrowniki

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Bobrowniki – etap III Bobrowniki, ul. Lipnowska, Włocławska, Dobrzyńska, Kujawska, Wojska Polskiego, Broniewskiego”

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach

Przetargi Roboty budowlane

BZP: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Bobrowniki – etap III Bobrowniki, ul. Lipnowska, Włocławska, Dobrzyńska, Kujawska, Wojska Polskiego, Broniewskiego”

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Modernizacja polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bobrownickie Pole obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 56/2 oraz części działek nr 56/1 i 46

Przetargi Roboty budowlane

BZP: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazanych do PSZOK przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bobrowniki”

Przetargi Usługi

BZP: Rozbudowa i przebudowa budynków OSP w Bobrownikach ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na szatnię i pomieszczenia higienicznosanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przetargi Roboty budowlane

BZP: ,,Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bobrowniki”

Przetargi Usługi

Partnerzy serwisu