Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość w Brzegu

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

BZP: Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego wraz z zamkniętym prózniowym systemem do pobierania krwi na potrzeby Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Rewaloryzacja elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa wiatrołapu przy budynku B3 Brzeskiego Centrum Medycznego przy ul. Mossora 1 w Brzegu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego w 2024 r. - drugie postępowanie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: "Wzmocnienie mostu kratownicowego wraz z remontem ulicy Kępa Młyńska"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: "Odbudowa nawierzchni ze sztucznej trawy na piłkarskim boisku treningowym stadionu sportowego w Brzegu przy ul. Sportowej 1"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zakup sprzętu i wyposażenia do tworzonej Pracowni Digitalizacji

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego

Przetargi Przetargi na roboty budowlane