Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie”.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa paliw ciekłych: oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do samochodów będących w posiadaniu Brzeskiego Centrum Medycznego w systemie rozliczeń bezgotówkowych na podstawie kart flotowych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wywóz i utylizacja nieczystości z terenu cmentarzy komunalnych w Brzegu mieszczących się przy ul. Starobrzeskiej , ul. Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia"

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa sprzętu medycznego, w tym USG Fast w celu wyposażenia ambulansu w związku z COVID-19 na potrzeby na potrzeby Ratownictwa Medycznego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu .

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego”.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: "Wywóz i utylizacja nieczystości z terenu cmentarzy komunalnych w Brzegu mieszczących się przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia"

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: "Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Karnego w Brzegu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa sprzętu medycznego, w tym USG Fast w celu wyposażenia ambulansu w związku z COVID-19 na potrzeby na potrzeby Ratownictwa Medycznego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu .

Przetargi Przetargi na dostawę