Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Ogłoszenie Burmistrza Brzeska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Wokowice 1”

Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje o wykazie nieruchomości Powiatu Brzeskiego położonej w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B

Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje o wykazie nieruchomości Powiatu Brzeskiego położonej w Łysej Górze, gm. Dębno

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Owoce, warzywa i podobne produkty

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Budowa układu komunikacyjnego do centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (etap II)”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Produkty zwierzęce mięso i produkty mięsne

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Remonty dróg powiatowych z podziałem na części”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 137/20 w miejscowości Wierzchosławice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zestaw do litotrypsji endourologicznej

Przetargi Przetargi na dostawę