Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Modernizacja Infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach - II postępowanie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Poprawa warunków dojścia i dojazdu do zabytkowego kościoła i cmentarza parafialnego w Brzezinach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja Infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa ulicy Franciszka Krawczykowskiego w Brzezinach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja Infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa i montaż instalacji przyzywowej dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Modernizacja Infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rożenno

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Roboty budowlane polegające na zmianie systemu ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Staszica 12 w Brzezinach w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym budynku dworku stanowiącym siedzibę Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane