Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy położonej przy ul. Podolskiej 23

Nieruchomości Grunty, działki

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk przeda nieruchomośc zabud. położoną w Bydgoszczy przy ul. Mińskiej 96

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości wystawia do sprzedaży udział w lokalu mieszkalnym położonym w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Kragujewca

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokali użytkowych

Nieruchomości Lokale użytkowe

Syndyk Masy Upadłości os. fizycznej nieprowadzącej działalności gospod. oferuje w sprzedaży z wolnej ręki udział wynoszący 1/2 w prawie własności lokalu

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, połozonej przy ul. Oleśnicka/Polanicka w Bydgoszczy

Nieruchomości Grunty, działki

Syndyk D308 Sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku przemysłowego stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Bydgoszczy

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy  upadłości D308 Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bydgoszczy

Syndycy i Komornicy Nieruchomości