Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o ogłoszeniu  I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości, położonych w Bydgoszczy przy ul. Podgórze

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o ogłoszeniu  I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości, położonych w Bydgoszczy przy ul. Podgórze

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent  Miasta Bydgoszczy zawiadamia o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Nieruchomości Wykazy

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o wykazie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nieruchomości Wykazy

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży z wolnej ręki: udział wynoszący 1/7 w prawie własności nieruchomości lokalowej (miejsce parkingowe) położonej w Bydgoszczy, przy ul. Zakątek 13

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowskiego 33/4

Nieruchomości Mieszkania/domy

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajmu w celu prowadzenia ogródka piwnego

Nieruchomości Wykazy

Prezydent Miasta Bydgoszczy zawiadamia o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu w celu prowadzenia ogródka gastronomicznego

Nieruchomości Wykazy

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Nieruchomości Mieszkania/domy

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej oferuje w sprzedaży z wolnej ręki  prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bydgoszczy

Syndycy i Komornicy Upadłość