Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskiej 3 i ul. Bydgoskiej 7

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy

Syndyk masy upadłości PW MARZ BUD Marzena Gapińska sprzeda wierzytelność

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży z wolnej ręki: miejsce parkingowe w Bydgoszczy, przy ul. Zakątek 13

Syndycy i Komornicy Licytacje komornicze

Syndyk Masy Upadłości  oferuje w sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położone w obrębie Wierzyce,  gmina Łubowo (powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie)

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Nieruchomości Wykazy

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy

Prezydent Miasta Bydgoszczy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyżyny-Węgierska” w Bydgoszczy

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Dostawa produktów leczniczych - radiofarmaceutyków

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: DOSTAWA MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, LASEROWYCH, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ PAPIERU SPECJALISTYCZNEGO

Przetargi Przetargi na dostawę