Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Przed Sądem Rej. w Bytomiu w I Wydz. Cywilnym toczy się postępowanie o nabycie spadku po Elżbiecie Winkler, c. Antoniego i Elżbiety z d. Skrzypiec

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Bytomiu w I Wydz. Cywilnym toczy się postępowanie o nabycie spadku po Marianie Gawłowskim, s. Władysława i Janiny z d. Kamińska

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział nieruchomości lokalowej poł. przy ul. Oświęcimskiej w Bytomiu,

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Upadłość

Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bernardzie Ochowiec

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Bytomiu toczy się postępowanie z wniosku Benmei sp. z o.o. w Katowicach o nabycie spadku po Renacie Knas, c. Zdzisława i Waltraudy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Pilskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Bytomiu toczy się postępowanie z wniosku Gminy Bytom o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Kalinie, synu Gerarda i Elżbiety

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Bytomiu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Witoldzie Mieczkowskim, synu Franciszka i Zofii,

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów