Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Likwidacja obiektów budowlanych: Osadnik 0, Osadnik 1, Rząpie wraz z armaturą, Budynek pompowni powierzchni użytkowej 108,75 m2 dla SRK S.A. Oddział KWK Ruch ,,Jastrzębie III”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Likwidacja obiektów budowlanych: Osadnik 0, Osadnik 1, Rząpie wraz z armaturą, Budynek pompowni powierzchni użytkowej 108,75 m2 dla SRK S.A. Oddział KWK Ruch ,,Jastrzębie III”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa rur i kształtek rurowych, w tym: Część I - IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową w Bytomiu - II.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wieży szybu Staszic dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Likwidacja obiektów budowlanych: wieża wyciągowa żelbetowa szyb II, budynek nadszybia szyb II, budynek skipów zapasowych # II dla SRK S.A. Oddział KWK ,,Jas-Mos - Jastrzębie III” Ruch ,,Jas-Mos”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: "Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w tym: Część I i Część II"

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Sukcesywna dostawa certyfikowanych materiałów odniesienia CRM (ISO 17034) oraz gazów wysokiej czystości przez okres 12 miesięcy wraz z dzierżawą butli

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno-pomiarowej wentylatorów głównego przewietrzania oraz pogotowia awaryjnego - II Części

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przeglądy i naprawy silników elektrycznych i maszyn elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. O/CZOK: Część I Remont silnika 6 kV.... Część II Wykonanie remontu układu przetwornicy...

Przetargi Przetargi na usługi