Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Przed Sądem Rej. w Bytomiu w I Wydz. C. toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Koteras

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Bytomiu w I Wydz. C. toczy się postępowanie o nabycie spadku po Wojciechu Walickim

Komunikaty Komunikaty z Sądów
Partner Logo

Prezydent Bytomia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego poł. w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 27A/8

Nieruchomości Mieszkania/domy

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym CONBELTS S.A. w restrukturyzacji ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej

Syndycy i Komornicy Nieruchomości
Partner Logo

Prezydent Miasta Bytomia ogłasza wyłożenie do wglądu proj. planu zagospod. przestrzennego dla terenu poł. w rej. ul. Orzegowskiej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Bytomia informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Bytomia informuje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa układu komunikacyjnego wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Bytomia o wyłożeniu do wglądu proj. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Bytomia ogłasza wyłozenie do wgladu proj. planu zagospod. przestrzennego dla terenu poł. w rej. ul. Żołnierskiej w Bytomiu – etap II – cz. zach. wraz z prognozą oddział. na środowisko

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Bytomia obwieszcza wszczęcie postępowania adm. w sprawie wyd. decyzji o zezwoleniu na realizację inwest. drogowej pn.: Rozbudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką oraz niezbędną infrastrukturą w Bytomiu

Komunikaty Komunikaty urzędów