Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa materiałów do hemodializ

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Likwidacja zagrożenia pożarowego na hałdzie 7/4 na polu Słupiec” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Uzdatnianie podłoża gruntowego stacji uzdatniania wód kopalnianych Pompownia „Bolko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Likwidacja wyciągu szybowego "WANDA I" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Pokój I - Pokój II”.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Wykonanie usług w zakresie inertyzacji powietrza kopalnianego w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Część I. Likwidacja szybu "Witold I" Część II. Likwidacja szybu "II" pompowni głębinowej "Grodziec"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Cz I: Wymiana wraz z dostawą wykładziny Modar R-3/Mz maszyny wyciągowej szybu I „a”, Cz II: Wymiana wraz z dostawą okładziny MODAR koła pędnego maszyny wyciągowej szybu „Wschodni II”, dla SRK SA CZOK

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa pompy szlamowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora Maldi Biotyper Sirius IVD System

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Roboty budowlane w zakresie rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych będących własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.... Części I, II i III"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane