Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Zarząd Powiatu Białostockiego informuje o wywieszeniu wykazu o przeznaczeniu do zbycia w formie ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie m. Choroszcz

Nieruchomości Wykazy

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. 3 Maja, obręb m. Choroszcz

Nieruchomości Grunty, działki

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Choroszczy przy ul. Słonecznej

Nieruchomości Mieszkania/domy

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności udziału w wysokości 2/10 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Choroszcz, gmina Choroszcz, powiat białostocki,...

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

BZP: Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Przebudowa przedszkola oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola w Barszczewie

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Przebudowa drogi gminnej (ul. Żółtkowska) oraz Budowa i rozbudowa ulicy Rybackiej (drogi gminnej).

Przetargi Roboty budowlane

BZP: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, RYB I MROŻONEK

Przetargi Dostawy

BZP: DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH

Przetargi Dostawy

BZP: Przebudowa przedszkola oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola w Barszczewie

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu