Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

W Sądzie Rej. w Chorzowie toczy się postępowanie z wniosku Marka Więckowskiego o nabycie spadku po Ewie Weronice Więckowskiej z d. Borys, c. Antoniego i Elżbiety

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Dyrektor Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o wyznaczeniu do dzierżawy nieruchomości przy ul. Kruszcowa 24 (G-5)

Komunikaty Komunikaty urzędów

Dyrektor Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o wyznaczeniu do dzierżawy nieruchomości przy ul. Ligonia 4 (G-1)

Komunikaty Komunikaty urzędów

Przed Sądem Rej. w Chorzowie Wydz. I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Gm. Chorzów o nabycie spadku po Małgorzacie Marii Skrzypczak z d. Gasda, c. Jana i Marii

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Dyrektor Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o wyznaczeniu do dzierżawy nieruchomości przy ul. Ligonia 4 (G-1)

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent  Miasta Chorzowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, prawa własności nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta  Chorzów zawiadamia o wyznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości grun., położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 151a

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta  Chorzów zawiadamia o wyznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Tadeusza Kościuszki

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta  Chorzów zawiadamia o wyznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości grun., poł. w Chorzowie w rej. parku Amelung

Nieruchomości Grunty, działki