Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości osoby fiz. nieprowadzącej działalności gospod. ogłasza przetarg nasprzedaż nieruchomści poł w Chrzanowie przy ul. Sikorskiego

Nieruchomości Mieszkania/domy

BZP: Remont nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Chrzanowskiego w 2023 roku. Część I* / Część II* (* wybrać właściwą część)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w zakresie budowania kompetencji oraz świadomości cyberbezpieczeństwa”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z motopompą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzie”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony dmc, z zabudową skrzyniową oraz kabiną załogową do 7 osób.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali dla obrębu: Babice, jednostka ewidencyjna: Babice, powiat: chrzanowski.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Etap I - „Remont instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych ul. Głogowa 12 w Trzebini”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Organizacja wyjazdu studyjnego małopolskich przedsiębiorców na Targi gospodarcze w Korei Południowej.”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa oraz instalacja urządzenia klasy UTM - 1szt. w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Przetargi Przetargi na dostawę