Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa i modernizacja dróg na terenie gmin wchodzących w skład Związku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Dowożenie dzieci/uczniów/osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Czersk w roku szkolnym 2024/2025 z podziałem na części”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie robót budowlanych w budynkach placówek oświatowych w gminie Czersk z podziałem na części.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa i modernizacja dróg na terenie gmin wchodzących w skład Związku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych w budynkach placówek oświatowych w gminie Czersk

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją i poprawą efektywności energetycznej budynku Domu Kultury w Łęgu w ramach zadania pn. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych w budynkach placówek oświatowych w gminie Czersk

Przetargi Przetargi na usługi