Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Częstochowy informuje o wykazie nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Częstochowie ogłasza drugi przetarg ofertowy pisemny w celu przeniesienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego

Nieruchomości Lokale użytkowe

Prezydent M. Częstochowa ogłasza wyłozenie do wglądu proj. planu zagospod. przestrzennego dot. . obszar poł. w Częstochowie w dzielnicy Grabówka rej. ul. Ikara

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Częstochowa ogłasza pisemny przetarg na wynajem lok. użytkowych i garaży

Nieruchomości Lokale użytkowe
Partner Logo

Prezydent Miasta Częstochowy informuje, o wykazie nieruchomości do zbycia załączniki do zarządzeń Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2319.2022 oraz nr nr 2320.2022 i 2322.2022

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydz. Gospodarczy, zakończył postępowanie upadłościowe obejmującego likwidację majątku Sławomira Grądysa

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Częstochowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Gminie Janów

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza przetarg nieograniczony oraz ograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Częstochowie

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Częstochowy informuje, że w siedzibie Urzędu wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia,

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Partnerzy serwisu