Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Serwis systemów AMMS i Infomedica

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY I ESTETYKI POMIESZCZEŃ W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ORAZ 56 JEDNOSTKACH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w DG

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby pracowników Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa materiałów szewnych i staplerów

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa materiałów szewnych i staplerów

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie usług medycznych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami oraz innymi os. świadczącymi pracę w CUW oraz 56 jedn. obsługiwanych przez CUW w DG

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby pracowników Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przeglądy sprzętu medycznego

Przetargi Przetargi na usługi