Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa mięsa, wędlin i drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remonty dróg gminnych

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykaszanie poboczy dróg, chodników, ścieżek rowerowych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ W CELU REGULACJI STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE ORAZ DROGI WEWNĘTRZNE POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Mickiewicza w mieście Dobra zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz STWiORB, załączonymi do postępowania.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384 - obręb Chrapczew, nr ewid. 689 - obręb Linne oraz nr ewid. 181 - obręb Rzechta

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m

Przetargi Przetargi na roboty budowlane