Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz administrowanych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w sezonie zimowym 2022/2023 obejmująca obszar działania ZDP w Dzierżoniowie

Przetargi Usługi

BZP: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY NIEMCZA W SEZONIE 2022/2023

Przetargi Usługi

BZP: Piława Dolna VI droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów

Przetargi Roboty budowlane

BZP: „Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2022/2023”

Przetargi Usługi

BZP: Dostawa komputerów i sprzętu elektronicznego dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz powiatowych szkół zawodowych

Przetargi Dostawy

BZP: Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz administrowanych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w sezonie zimowym 2022/2023 obejmująca obszar działania ZDP w Dzierżoniowie

Przetargi Usługi

BZP: Piława Dolna VI droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad robotami budowlanymi dotyczącymi realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie”.

Przetargi Usługi

BZP: Przebudowa dróg gminnych na których wystąpiły powodzie i lokalne podtopienia” – postępowanie V

Przetargi Roboty budowlane

BZP: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2022/2023 z podziałem na 3 części

Przetargi Usługi

Partnerzy serwisu