Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: „Odbiór odpadów komunalnych z pojemników 60l ustawionych przy alejkach parków, zieleńców, placów zabaw będących w administrowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: REMONT DRÓG W KNW PRZY UL. SIKORSKIEGO W BRANIEWIE

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA I PIASKU

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie szkoleń w ramach projektu „Cyfrowy Elbląg rozbudowa systemu e-usług publicznych”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie szkoleń dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Część II – Dostawa środków do utrzymania czystości powierzchni okołobasenowych (plaż) na potrzeby Kompleksu Obiektów Basenowych (KOB) MOSiR w Elblągu w okresie 12 miesięcy

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO, UL. STANISŁAWA SULIMY 1, 82-300 ELBLĄG

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z miejsc niepublicznych oraz ich przechowywanie w chłodni, a także udostępnianie sali sekcyjnej na potrzeby prokuratur okręgu elbląskiego”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Odbiór odpadów komunalnych z pojemników 60l ustawionych przy alejkach parków, zieleńców, placów zabaw będących w administrowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane