Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk Masy Upadłości Dwór Oliwski Sp. z o.o. ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndycy i Komornicy Upadłość

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” ogłasza przetarg ograniczony na Roboty elewacyjne i towarzyszące dot. budownictwa wielorodzinnego oraz na wymianę wodomierzy

Przetargi Przetargi na roboty budowlane
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska informuje o wykazach nieruchomości pzreznaczonych do sprzedaży na rzecz właścicieli lokali

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Gdańskie Nieruchomości informują o Zarządzeniu Nr 546/23 Prezydenta Miasta Gdańska zmieniającym zarządzenie w sprawie użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Chlebnickiej 24/25 w Gdańsku

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska informuje o wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert

Nieruchomości Wykazy

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku w XIII Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Józefie Domerackim

Komunikaty Komunikaty z Sądów