Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej/Krzywoustego

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

Nieruchomości Grunty, działki

BZP: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Żłobka Niezapominajka i jego oddziałów

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zamówienie w trybie podstawowym na usługę serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego w PPNT Gdynia

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie robót bud. dla zad. pn: „Dostosowanie SP Nr 34 w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i przebudową istn. budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wydruk materiałów promocyjnych wraz z oprawą graficzną - informator i ulotki

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Prowadzenie sesji terapii systemowej rodzin wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni z podziałem na 3 części na rok 2023

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zamówienie w trybie podstawowym na usługę świadczenia wsparcia teleinformatycznego dla PPNT Gdynia

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wysyłka przesyłek nierejestrowanych oraz rejestrowanych na terenie całego kraju oraz odbiór korespondencji z siedziby jednostki

Przetargi Przetargi na usługi