Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie miasta Gliwice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja Głównej Stacji Sprężarek dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie-Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: "Roboty budowlane związane z modernizacją sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont lokali mieszkalnych przy ul. Sztabu Powstańczego 72/2 i Gwiazdy polarnej 46/12 w Gliwicach z przeznaczeniem dla repatriantów

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług pakietowej transmisji danych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview. Znak sprawy: IA1.282.24.2024.AP

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa automatycznego ekspresu do kawy. Znak sprawy IA1.282.26.2024.AG

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Koszenie traw na terenach zieleni miejskiej(2)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u, transport odpadów z sortowni odpadów wielkogabarytowych oraz z kompostowni odpadów i przekazywanie odpadów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Opolskiej w Gliwicach (działki nr 208/4, 207/1)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane