Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Sukcesywna dostawa oleju napędowego B-7 w 2023 roku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Usługa transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Głogów Małopolski i obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o.o w 2023 roku.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Sukcesywna dostawa oleju napędowego B-7 w 2023 roku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Usługa transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Głogów Małopolski i obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o.o w 2023 roku.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Głogów Małopolski pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Głogów Małopolski pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Głogów Małopolski na os. Niwa

Przetargi Przetargi na usługi