Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

W siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Gorzowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości w Gorzowie Wlkp.

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

W UM Gorzowa Wlkp. podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Gorzowski zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów-Czechów ETAP II

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Gorzowa Wlkp. zawiadamia o wykazach nieruchomości do zbycia lub oddania w użytkowanie,najem,dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. toczy się postępowanie o sygnaturze akt I Ns 340/22 o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Badura

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Prezydent Gorzowa Wlkp. ogłasza przetargi nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

W Sądzie Rej. w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Katarzynie Kaczmarek

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze sprzedaży niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele produkcyjno-usługowe położonych w Międzyrzeczu

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Partnerzy serwisu