Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Burmistrz  Miasta  Gostynina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie

Praca i Szkolenia Konkursy na stanowisko
Partner Logo

Starosta Gostyniński Podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

Nieruchomości Grunty, działki

Sędzia-komisarz obwieszcza, że postanowił zatwierdzić warunki przetargu w zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego firmy Pufoteka.pl Maciej Leszczyński z siedzibą w Gostyninie

Syndycy i Komornicy Inne

BZP: „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej 1421W Reszki – Guzew”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: ,,Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1458W Sanniki - Jamno - Iłów”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie planu ogólnego gminy Gostynin

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: ,,Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1458W Sanniki - Jamno - Iłów”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: MODERNIZACJA TARASU, RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ UJEDNOLICENIE KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKTÓW NA WZGÓRZU ZAMKOWYM W GOSTYNINIE

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej 1421W Reszki – Guzew”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: MODERNIZACJA TARASU, RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ UJEDNOLICENIE KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKTÓW NA WZGÓRZU ZAMKOWYM W GOSTYNINIE

Przetargi Przetargi na roboty budowlane