Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfino.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Sukcesywne dostawy kruszyw wraz z transportem i rozładunkiem

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remont pokrycia dachowego nad salą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfino.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont pokrycia dachu w Przedszkolu nr 2 w Gryfinie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajnik.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa leków na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa różnych wyrobów medycznych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remont pokrycia dachowego nad salą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane