Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa i przebudowa iluminacji na terenie obszaru rewitalizacji miasta Jarocin

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mieszkowie przy ul. Dworcowej 12 mieszkań oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Roszkowie 40 mieszkań” w podziale na dwa zadania.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wymiana źródeł ciepła w budynkach w zarządzie Nadleśnictwa Jarocin.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wymiana źródeł ciepła w budynkach w zarządzie Nadleśnictwa Jarocin.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wymiana źródeł ciepła w budynkach w zarządzie Nadleśnictwa Jarocin.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remont mostu drogowego na rzece Lutyni w Leśnictwie Czeszewo nr 2

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarocin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w roku szkolnym 2024/2025 wraz z zapewnieniem opieki”.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obszarze Śródmieścia Jarocina w roku 2024

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawy rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego oraz wyrobów medycznych do przetaczania płynów infuzyjnych.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane