Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Prezydent Miasta Kalisza podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu

Nieruchomości Grunty, działki

BZP: Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego energii z instalacji OZE dla Gminy Miłosław na rok 2024

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie remontu elewacji frontowych, elewacji tylnej z dociepleniem, dachu i kominów oraz klatki schodowej budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Garbarskiej 7, w podziale na dwa etapy.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Ochrona fizyczna i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego w archiwum sądowym w budynku przy ul. Kilińskiego 13

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie i dostawa kalendarzy oraz plannerów na 2024 rok

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa laptopów z systemem operacyjnym, urządzeń wielofunkcyjnych i telewizora z mobilnym stojakiem

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wymiana dźwigu osobowego w budynku Sądu Okręgowego w Kaliszu przy Al. Wolności 13

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa samochodów na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (część II)

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach będących w zarządzie MZBM w Kaliszu, w podziale na trzy części.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane