Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl – Okrzeszyn w km 12+240 – 13+690, 13+790 – 14+320, 15+800 – 16+230 (postępowanie 3)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl – Okrzeszyn w km 12+240 – 13+690, 13+790 – 14+320, 15+800 – 16+230 (postępowanie 3)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa podwójnej kancelarii w Grzędach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa infrastruktury do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze (3)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej (2)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zakup sterylizatora parowego do Centralnej Sterylizatorni w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup sterylizatora parowego do Centralnej Sterylizatorni w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remont i termomodernizacja dachu budynku 1E w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Świadczenie usług zdrowotnych realizowanych w projekcie „Nie daj się cukrzycy – żyj zdrowo!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Przetargi Przetargi na usługi