Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY-Chwilówki” Sp. z o.o. w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątku rzeczowego

Syndycy i Komornicy Ruchomości

Przed Sądem Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia  spadku po Krystynie Sieroń

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk Masy Upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż ruchomości upadłego z wolnej ręk

Syndycy i Komornicy Upadłość

W postępowaniu upadłościowym Synkret Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej zs. w Bytomiu złożono ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący wierzytelności uznanych w kategorii pierwszej

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego  przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach

Nieruchomości Mieszkania/domy

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód X Wydział Gospodarczy, informuje o zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnika pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa Golec Karol

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości Stalbet Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wierzytelności wobec osoby fizycznej

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości os. fizycznej nieprowadzącej działalności gospod. ogłasza przetarg na sprzedaż garażu 

Syndycy i Komornicy Upadłość
Partner Logo

KSSE S.A. w Katowicach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sosnowcu w rejonie ul. Jamesa Watta

Nieruchomości Grunty, działki

Syndyk masy upadłości Auto-Hit S.A. ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż obrazów wchodzących w skład masy upadłości

Syndycy i Komornicy Ruchomości